Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Samorząd Uczniowski ZSZ NR 5


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019


  Cele Samorządu Uczniowskiego:

  • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;

  • Wyzwalanie pomysłowości uczniów;

  • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;

  • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;

  • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;

  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.  Opracowanie planu pracy:

  Organizacja kampanii wyborczej.
  Wybory Zarządu i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  Modyfikacja regulaminu na konkurs „SUPER KLASA”2018/2019

  Dzień Chłopaka

  • gazetka okolicznościowa - plakat,
  • przygotowanie akcji pt. „Podaruj lizaka na dzień chłopaka”

  Dzień Nauczyciela:

  • pomoc i udział SU w organizacji akademii,
  • przygotowanie gazetki szkolnej z życzeniami z okazji Dnia Nauczyciela – plakat
  • przygotowanie niespodzianki dla nauczycieli.
  • organizacja konkursu „Najpiękniejsze Życzenia dla Nauczycieli”.

  Dyskoteki Zapoznawcza – Integracyjna

  • przygotowanie plakatów informacyjnych
  • zorganizowanie dyskoteki, konkursów i zabaw
  • zorganizowanie nagród dla zwycięzców konkursu

  Dzień Wszystkich Świętych , 11 listopada

  • wykonanie gazetek okolicznościowych
  • udział w akademii z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości
  • wizyta na cmentarzu i zapalenie zniczy na grobach nauczycieli SOSW i żołnierzy poległych za wolność ojczyzny

  Dyskoteka Andrzejkowa

  • przygotowanie plakatów informacyjnych
  • zorganizowanie wieczoru magii – wróżby i zabawy

  Mikołajki szkolne

  • wykonanie gazetki okolicznościowej - plakat i list do św. Mikołaja

  Boże Narodzenie

  • wykonanie gazetki okolicznościowej
  • życzenia z świąteczną niespodzianką dla nauczycieli
  • pomoc w przygotowaniu wigilii szkoły branżowej

  Dzień Babci Dziadka

  • wykonanie gazetki okolicznościowej - plakat
  • organizacja konkursu „ Życzenia dla Babci i Dziadka”

  Walentynki

  • przygotowanie plakatów walentynkowych
  • zorganizowanie konkursu „ Najpiękniejsze serce walentynkowe”
  • zorganizowanie poczty walentynkowej, w roli listonoszy członkowie samorządu;
  • niespodzianka walentynkowa dla nauczycieli
  • zorganizowanie akcji „kup lizaka dla swojej Walentynki”

  Dyskoteka karnawałowo – walentynkowa

  • wykonanie plakatów informacyjnych
  • zorganizowanie dyskoteki, konkursów i nagród.
  • przygotowanie poczęstunku dla uczestników

  Przygotowanie rankingu klas w konkursie „SUPER KLASA” – I półrocze

  Dzień Kobiet

  • przygotowanie gazetki szkolnej – plakat z życzeniami
  • niespodzianka dla kobiet

  Wielkanoc

  • przygotowanie gazetki szkolnej – plakat z życzeniami świątecznymi
  • wykonanie kartek wielkanocnych dla grona pedagogicznego
  • pomoc w organizacji spotkania świątecznego
  • organizacja konkursu „ Oryginalne jajko wielkanocne”

  Festiwal Nauki& #8221;
  • pomoc i udział w organizacji Festiwalu Nauki

  Udział w wiosennej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Sprzątanie świata”

  Dzień Otwarty ” w Szkole Branżowej
  • pomoc i udział w organizacji spotkania promującego szkołę

  1-maja -Święto Pracy, 3 maja – Rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”
  • przygotowanie gazetki szkolnej - plakat

  Dzień matki

  • przygotowanie gazetki szkolnej - plakat
  • organizacja konkursu „Moja mama jest…….”

  Dyskoteka

  • zorganizowanie dyskoteki pożegnalnej klas trzecich Branżowej Szkoły

  Podsumowanie konkursu SUPER KLASA
  • ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody Super klasie

  Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2018/2019

  Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.  RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019


  1. PRZEWODNICZACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – Mirosław Kaleciak

  2. W-CEPRZEWODNICZACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – Mariusz Budnik

  3. W-CEPRZEWODNICZACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – Jarosław Szarlej


  PONADTO WYBRANO PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI ORAZ OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

  SEKCJA PORZĄDKOWA

  1. Patryk Piczura
  2. Elżbieta Gryglak
  3. Weronika Żebrowska

  SEKCJA MUZYCZNA

  1. Dominik Dziurdzik
  2. Dawid Szwed
  3. Łukasz Leśnicki

  SEKCJA DEKORACYJNA

  1. Patrycja Sulka
  2. Karolina Pajerska
  3. Agnieszka Kopytko

  OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Halina Osmala


       

       
Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.