Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Klub Europejski "Horyzont"

Opiekunowie: mgr Ewa Barczak, mgr Ewa Patora


Szkolny Klub Europejski "Horyzont" działa od 2003r.


Jego motto to: "Chcę więcej widzieć i rozumieć".


Główne cele:
  • kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez propagowanie wiedzy o Europie,
  • promowanie wiedzy na temat UE oraz kultury i obyczajów krajów europejskich w społeczności szkolnej,
  • informowanie o procesach integracyjnych w Europie.
     Klub zajmuje się gromadzeniem materiałów o tematyce europejskiej. Zorganizowaliśmy Dzień Europejski pod honorowym patronem Starosty Powiatu Nowotarskiego - 2004r., Tydzień Europejski - 2006r.
     Organizowane są konkursy o tematyce europejskiej. Członkowie klubu brali udział w Zlocie Szkolnych Klubów Europejskich w Krakowie, w Paradzie Schumana w Warszawie - maj 2006r.
Klub współpracuje z:
  • Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Targu,
  • RCIE w Krakowie,
  • UKIE w Warszawie.

     

     Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.