Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Oferta edukacyjna - Szkoła Branżowa

Priorytetem w działalności Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5
jest kształcenie praktyczne i przygotowanie młodzieży do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
oraz samodzielne funkcjonowanie w środowisku społecznym.


Oferujemy atrakcyjne miejsca praktyk:
- u pracodawców
- w warsztatach szkolnych.

Umożliwiamy zdobycie umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do dyplomu, zwanego "europassem", po zdaniu egzaminu.

Co to jest Europass?
     Europass dostarcza dodatkowych informacji o kwalifikacjach posiadacza dyplomu, opracowanych w języku polskim i angielskim, co znacznie ułatwia absolwentom poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy.

     Poprzez możliwość udziału w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i zawodowych tworzymy warunki do rozwoju osobistego, sprawdzenia swoich umiejętności i odniesienia sukcesu tak ważnego w dzisiejszym świecie.

     Dzięki działalności Samorządu Uczniowskiego, Klubu Europejskiego "Horyzont", Drużyny Harcerskiej "Śtuderoki", Koło przyrodniczo-turystyczne "Kompas" oraz Koła PCK wspomagamy rozwój sprawności organizacyjnych, postaw obywatelskich i prozdrowotnych.

     Kształtujemy aktywność twórczą uczniów mobilizując ich do rozwijania zainteresowań i zdolności indywidualnych, np. sportowych, plastycznych, taneczno-wokalnych.

     Obejmujemy opieką specjalistyczną wychowanków wymagających terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i gimnastyki korekcyjnej.

     Organizujemy turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach.

     Zapewniamy możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w Ośrodku (internacie) i odpłatnego wyżywienia w stołówce.

     Uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wspomaga Fundacja Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW nr 1 w Nowym Targu. Można się do niej zwrócić z prośbą o pomoc finansową np. na pokrycie kosztów wyżywienia oraz wyjazdów na wycieczki szkolne i turnusy rehabilitacyjne.NASZE MOTTO:

"Nikt nie pozna swoich możliwości,
jeżeli nie wystawi ich na próbę"


Te słowa Publiusza Siro od lat stanowią motto wszelkich działań podejmowanych w Branżowej Szkole I stopnia Nr 5. Jeżeli zatem posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i nie masz jeszcze pomysłu na dalsze życie, to nasza szkoła może spełnić Twoje oczekiwania.


W szkole można kształcić się w następujących zawodach:


 • Cukiernik - okres kształcenia 3 lata
 • Sporządzamy różnego rodzaju wyroby cukiernicze. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się torty okolicznościowe, ciasta kruche i półkruche itp. Wspaniałe wyroby mają stałych nabywców na terenie szkoły i poza nią.

       

       


 • Kucharz - okres kształcenia 3 lata
 • Wykonujemy różnymi technikami i metodami: wyroby garmażeryjne, potrawy z ryb i drobiu, potrawy jarskie.
  Specjalizujemy się w przygotowywaniu stołów szwedzkich i bankietów angielskich. Polecamy usługi cateringowe imprez bezalkoholowych w godzinach zajęć naszych uczniów.

       

       


 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych - okres kształcenia 3 lata
 • Wykonujemy tkaniny o tradycyjnych wzorach ludowych oraz nowoczesne kompozycje tkackie.
  Przyjmujemy zamówienia na godła państwowe, herby, emblematy firm i tkaniny dekoracyjne według projektów klientów lub wybranych z naszego katalogu.

       

       

       


 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie okres kształcenia 3 lata

 • Wykonujemy roboty murarskie, tynkarskie, malarskie podłogowe i okładzinowe.

       

       

       

       


 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej okres kształcenia 3 lata

 • Wykonujemy szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań.

  Wykonujemy:
  - prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym),
  - prace pomocnicze w kuchni (obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe) i w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe, nakrywanie stołów i zbieranie naczyń),
  - prace gospodarcze (drobne naprawy i konserwacja urządzeń hotelowych, konserwacja bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze),
  - dbamy o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników, kwietników i kwiatów doniczkowych).
     

     

     

     

     


     Jeżeli to wszystko jeszcze Cię nie przekonuje - przyjdź i zobacz sam! Zapraszamy do odwiedzania naszej szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00- 14.00.

     Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla gimnazjalistów i ich rodziców w ich własnych szkołach, połączonego z prezentacją multimedialną oferty edukacyjnej szkoły branżowej.

W sprawach rekrutacji i organizacji kształcenia proszę kontaktować się:
z zastępcą dyrektora ZPSWO w Nowym Targu
wicedyrektor mgr Beatą Jachymiak

Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.