Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Informator 2017/2018 Szkoły Branżowej

I N F O R M A T O R

DLA KANDYDATÓW DO
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 5
W NOWYM TARGU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019


ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH W NOWYM TARGU34 – 400 NOWY TARG
ul. JANA PAWŁA II 85

tel. \ fax. 18 266-24-08, 18 266-24-09

e–mail: zpswo@nowotarski.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA


NAZWA
KIERUNKU

 
OKRES
KSZTAŁCENIA
UZYSKANE
KWALIFIKACJE

CUKIERNIK
 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

RĘKODZIELNIK WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH

 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

KUCHARZ
 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

PRACOWNIK POMOCNICZY
OBSŁUGI HOTELOWEJ

 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

KRAWIEC
 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

SPRZEDAWCA
 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA
 
3 lata
robotnik wykwalifikowany

ASYSTENT FRYZJERA
 
3 lata
robotnik wykwalifikowany"Nikt nie pozna swoich możliwości, jeżeli
nie wystawi ich na próbę"


Te słowa Publiusza Siro od lat stanowią motto wszelkich działań promowanych w Branżowej Szkole I stopnia Nr 5. Jeżeli zatem posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i nie masz jeszcze pomysłu na dalsze życie to nasza szkoła może spełnić Twoje oczekiwania.Za główny cel
stawiamy sobie przygotowanie wychowanków
do życia w warunkach współczesnego świata,
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.Oferujemy atrakcyjne miejsca praktyk:
- u pracodawców
- w warsztatach szkolnych.


Umożliwiamy:

Zdobycie umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, oraz suplementu do dyplomu, zwanego „europassem”.
Co to jest Europass?

Europass dostarcza dodatkowych informacji o kwalifikacjach posiadacza dyplomu, opracowanych w języku polskim i angielskim, co znacznie ułatwia absolwentom poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy.


Poprzez możliwość udziału w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i zawodowych tworzymy warunki do rozwoju osobistego, sprawdzenia swoich umiejętności i odniesienia sukcesu tak ważnego w dzisiejszym świecie.

Dzięki działalności Samorządu Uczniowskiego, Klubu Europejskiego „Horyzont”, Koła przyrodniczo-turystycznego "Kompas", drużyny Harcerskiej "Śtuderoki" oraz Koła PCK wspomagamy rozwój sprawności organizacyjnych, postaw obywatelskich i prozdrowotnych.

Kształtujemy aktywność twórczą uczniów mobilizując ich do rozwijania zainteresowań i zdolności indywidualnych, np. sportowych, plastycznych, taneczno- wokalnych.

Obejmujemy opieką specjalistyczną wychowanków wymagających terapii pedagogicznej, psychologicznej i gimnastyki korekcyjnej.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjno -wypoczynkowe w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach.

Zapewniamy możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w Ośrodku (internacie) i odpłatnego wyżywienia w stołówce.

W trudnej sytuacji finansowej uczniów wspomaga Fundacja Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW nr 1 w Nowym Targu. Można się do niej zwrócić z prośbą o pomoc finansową np. na pokrycie kosztów wyżywienia oraz wyjazdów na wycieczki szkolne i turnusy rehabilitacyjne.

Jeżeli to wszystko jeszcze Cię nie przekonuje - przyjdź i zobacz sam! Zapraszamy do odwiedzania naszej szkoły, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00- 14.00.

Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla gimnazjalistów i ich rodziców w ich własnych szkołach, połączonego z prezentacją multimedialną oferty edukacyjnej Szkoły Branżowej.W sprawach rekrutacji i organizacji kształcenia proszę kontaktować się z wicedyrektor
ZPSWO w Nowym Targu
mgr Beata Jachymiak

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. podanie o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz można pobrać z naszej strony www SOSW Nr 1 - na dole strony),
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 3. skierowanie do kształcenia specjalnego dla uczniów spoza powiatu nowotarskiego,
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie z Poradni Medycyny Pracy (skierowania na badania wydaje wicedyrektor mgr Beatą Jachymiak),
 5. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 6. trzy fotografie,
 7. odpis aktu urodzenia kandydata,
 8. jeśli istnieje taka potrzeba, podanie o przyznanie miejsca w Ośrodku (internacie) (kwestionariusz można pobrać z naszej strony www SOSW Nr 1 - na dole strony).
 9. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 10. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 11. karta zdrowia.

KOMPLETNĄ dokumentację, wymienioną w punktach od 1 do 11, należy złożyć w sekretariacie placówki
(I piętro, p.44)

ORYGINAŁY zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
i świadectwo ukończenia gimnazjum
,
potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole, oraz kartę zdrowia
należy dostarczyć do sekretariatu

W sprawie potwierdzenia obecności kandydata na liście przyjętych do szkoły branżowej można kontaktować się z sekretariatem placówki osobiście lub telefonicznie (18) 266 – 24 - 08

UWAGA: Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz i cukiernik muszą dostarczyć do nauczyciela zajęć praktycznych książeczkę zdrowia z aktualnymi wynikami badań lekarskich.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
 • Podanie o przyjęcie do szkoły(doc, pdf),
 • Podanie o przyznanie miejsca w Ośrodku (doc, pdf),
 • Informator w wersji do druku (pdf).
Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.