Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


"Specjalna - znaczy najlepsza"


Specjalna-znaczy najlepsza
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


     Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jego wnioskodawcą jest Powiat Nowotarski, a jednostką realizującą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu. Czas trwania projektu: 01 luty 2009r. - 31 stycznia 2011r.

     Projekt zakłada wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w efekcie czego uczniowie szkoły otrzymają wysokiej jakości usługi edukacyjne, zwiększające w przyszłości ich zdolność do zatrudnienia i konkurencyjność na rynku pracy. Szkoła specjalna nie musi być przecież szkołą „kategorii drugiej”, może stać się placówką na miarę XXI wieku, nowoczesną, atrakcyjną, skuteczną w działaniu, odpowiadającą rzeczywistym potrzebom osób z dysfunkcją intelektualną, zyskując nowy wymiar swej specyfiki- „Specjalna- znaczy najlepsza”.

     W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:
- wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu praktycznej nauki zawodu i podstaw przedsiębiorczości,
- kurs obsługi komputera, kas fiskalnych i urządzeń biurowych,
- kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kategorii B,
- wycieczki do zakładów pracy,
- warsztaty na temat aktywnego poszukiwania pracy.

     Udział młodzieży w w/w działaniach zwiększy jej szanse na zdanie egzaminów zewnętrznych, przyczyni się do nabycia nowych umiejętności praktycznych, potwierdzonych zaświadczeniami i certyfikatami, poprawi jej zdolności komunikacyjne, podwyższy poziom samooceny, poczucia kompetencji, zwiększy pewność siebie oraz motywację do poszukiwania pracy. Wszystkie przewidziane w projekcie działania mają wpłynąć na rozwój potencjału uczniów, otwierając im drogę do sukcesu zawodowego, a tym samym zmniejszając zjawisko bezrobocia i wykluczenia społecznego w regionie.

Partnerami w projekcie są:
- Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu.Artykuły na stronie (news'y):

Piszą o nas w gazetach:

Galerie zdjęć:
Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.