Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Oferta zajęć wspomagających rozwój uczniów

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 oferuje swoim uczniom szereg zajęć o charakterze rewalidacyjnym oraz wyrównawczym, zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i matematycznych. Głównym celem tych zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach, wynikających z deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki, utrwalenie i powtórzenie wiadomości zdobytych w czasie nauki, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz przygotowanie młodzieży do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 • EEG Biofeedback

  Jest technika wykorzystywaną zarówno przez osoby bez znaczących deficytów jak i osoby deficytami funkcjonowania centralnego układu nerwowego jako technika terapeutyczna.
  Jest to rodzaj terapii, dzięki której uczeń w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Celem wprowadzenia EEG BIOFEEDBACK jest pomoc uczniom mającym kłopoty z koncentracją, pamięcią, nadpobudliwym psychoruchowo i z zaburzeniami procesu uczenia się.

       

       


 • Gimnastyka korekcyjna

  Głównym celem gimnastyki jest korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego.
  Na gimnastyce korekcyjnej stosuje się ćwiczenia ogólnorozwojowe, mające na celu harmonijny rozwój fizyczny, ćwiczenia specjalne w zależności od wady postawy ciała oraz ćwiczenia oddechowe.
  Na zajęciach stosowana jest indywidualizacja, ćwiczenia dobierane są do konkretnej wady postawy. Ćwiczenia uatrakcyjniane są poprzez wprowadzanie elementów muzyki, zabawy, ćwiczeń na atlasie oraz ćwiczeń na świeżym powietrzu.

       

       


 • Logopedia

  Zadaniem logopedii jest rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz zapobieganie nieprawidłowościom przebiegu tego procesu oraz kształtowanie prawidłowej mowy i doskonalenie wymowy już ukształtowanej. Logopedia to również usuwanie wad wymowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w przypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w nauce czytania i pisania.
  Na zajęciach logopedii wykonywane są ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych w tym stymulację językową metodą TOMATISA.

       


 • Zajęcia na basenie

  Dla uczniów naszych szkół prowadzone są zajęcia nauki i doskonalenia pływania, które mają charakter terapeutyczno - rehabilitacyjny. Pływanie jest dyscypliną sportową, która harmonijnie rozwija całe ciało i działa terapeutycznie. W pokonywaniu kolejnych metrów w wodzie, dziecko angażuje wszystkie mięśnie. Pływanie pozytywnie wpływa na organizm, umożliwia podwyższenie kondycji fizycznej, wzmacnia siłę mięśniową, zwiększa metabolizm, poprawia koordynację, równowagę i postawę oraz układ oddechowy i krwionośny. Środowisko wodne przyczynia się do odruchowych zmian czynności regulacyjnych układu krążeniowo - oddechowego, przemiany materii i motoryki. Zmniejszają się przykurcze, mięśnie intensywniej pracują, zwiększa się sprawność lokomocyjna.
  Pływanie jest jedną z najbardziej polecanych form rekreacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Powodem tego jest w dużej mierze charakterystyka środowiska wodnego, które pomaga całemu ciału nauczenia się nowych technik zręcznościowych, kształtujących określone cechy motoryczne.
  W środowisku wodnym niepełnosprawny organizm może wykonywać te czynności, które normalnie są niemożliwe do wykonania.

       

       


Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.