Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Koło PCK

Opiekun: mgr Irena Leja


Działalność Szkolnego Koła PCK służy:
  • Upowszechnianiu podstawowych zasad Polskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz idei i zasad humanitarnych.
  • Szerzeniu oświaty zdrowotnej i kształtowaniu właściwych postaw, zachowań prozdrowotnych i proekologicznych: profilaktyka wad cewy nerwowej, profilaktyka płodowego zespołu alkoholowego, profilaktyka uzależnień, zapobieganie AIDS, higiena osobista.
  • Kształtowaniu zasad świadomej dyscypliny i harmonijnej współpracy w zespole.
Corocznie Koło PCK organizuje:
  • Spotkania z honorowymi dawcami krwi, Panem Stanisławem Leksandrem i Marianem Sorotą.
  • Prowadzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Zbiórkę monet dla ogólnopolskiej akcji "GÓRA GROSZA".
Szkolne Koło PCK współpracuje z:
  • Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Nowym Targu.
  • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu.
     

     

     
Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.