Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Kółko informatyczne "Megabajty"

     Zajęcia Kółka Informatycznego „Megabajty” odbywają się w środy od godz. 8:15 do 9.00.

     Program zajęć koła informatycznego ma na celu: podnoszenie poziomu kultury informatycznej, rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów, wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych, tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie grafiki, pisarstwa oraz prezentowania i publikowania informacji, wdrażanie do poszerzania swojej wiedzy poprzez korzystanie z literatury informatycznej, czasopism komputerowych (wybranych), programów komputerowych oraz kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą informatyczną.

Wybrane tematy:
  • Wykonywanie prac w edytorze tekstu (kodeks ucznia korzystającego z pracowni komputerowej, poradnik „Jak się uczyć?”).
  • Wykonywanie prac w edytorze grafiki (kartki świąteczne).
  • Wykonywanie prac w arkuszu kalkulacyjnym (wykazy uczniów, obliczanie średniej klasy, itp.).
  • Tworzenie i formatowanie dokumentów tekstowych przy pomocy edytora tekstu Word.
  • Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint.
  • Założenie konta e`mail-owego i korzystanie z jego usług.
  • Opracowanie różnych zagadnień tematycznych na bazie informacji wyszukanych za pomocą wyszukiwarek i przeglądarek internetowych.


Serdecznie zapraszam młodzież lubiącą spędzać czas przy komputerze.

     

Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.