Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


27 Drużyna Nieprzetartego Szlaku "Śtuderoki"
Cele zajęć:

1. Propagowanie harcerskiego spędzania czasu wolnego.
2. Wyrabianie dzielności i odwagi, pomysłowości i aktywności.
3. Integracja środowisk harcerskich, rozwijanie wrażliwości i życzliwości.
4. Budzenie poczucia odpowiedzialności.
5. Wyzwalanie potrzeby tworzenia i prezentowania swojej twórczości, wymiana doświadczeń.
6. Kształtowanie podstawy społecznej.
7. Podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej.
8. Pobudzanie do świadomej pracy nad sobą.
9. Zaistnienie w grupie rówieśniczej.
10. Rozwijanie zainteresowań.
11. Doskonalenie vademecum harcerskiego.
12. Kształtowanie uczuć, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, zdobywanie wzajemnego zaufania.


Metody i formy pracy harcerskiej
  • Wykorzystanie specyficznej obrzędowości harcerskiej do wpajania zasad samorządności i samowychowania.

  • Tworzenie płaszczyzny integracji z lokalnym środowiskiem oraz wychowanie społeczeństwa do partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych.

  • Dostosowanie programu pracy do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanków.

  • Wychowanie poprzez działalność społeczną przyczyniającą się do wszechstronnego rozwoju osobowości harcerzy.

  • Powiązanie programów działań rewalidacyjno-rehabilitacyjnego ze zdobywaniem sprawności, stopni i odznak harcerskich.

  • Nawiązanie serdecznego kontaktu z ludźmi, kształtowanie pozytywnych emocji i uczuć.
Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.