Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5


Kadra pedagogiczna


wicedyrektor   mgr Beata JachymiakNAUCZYCIEL

 
PRZEDMIOT

mgr Elżbieta Bogusz
 
historia
wiedza o społeczeństwie

mgr Ewa Patora
mgr Monika Poręba-Strycharz

 
język polski

mgr Beata Jachymiak
 
język angielski

mgr Irena Leja
 
matematyka
edukacja dla bezpieczeństwa
podstawy przedsiębiorczości

mgr Monika Jędrol
 
chemia

mgr Marta Malec
 
matematyka
fizyka
informatyka

mgr Małgorzata Zarębczan
 
geografia
zajęcia praktyczne

mgr Anna Krauzowicz
 
wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjna

mgr Jolanta Huzior
 
religia

Teresa Czyż
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- rękodzielnik wyrobów włókienniczych

mgr Magdalena Zastawnik
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- rękodzielnik wyrobów włókienniczych

inż. Wiesława Klocek
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne zawodu
- monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

Andrzej Pająk
 
zajęcia praktyczne
- monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

mgr Monika Drożdż
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- cukiernik
-kucharz

mgr inż. Mariola Walczak
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- cukiernik
-kucharz

Elżbieta Gil
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- cukiernik
- kucharz

mgr Czesława Królczyk
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- cukiernik
- kucharz

mgr Urszula Szroborz
 
wychowanie do życia w rodzinie
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- cukiernik
- kucharz

mgr Wioleta Słaby-Pulit
 
zajęcia praktyczne
przedmioty teoretyczne
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

mgr Rafał Czajkowski
 
psycholog

mgr Magdalena Zastawnik
 
pedagog
Adres / Kontakt
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w
Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 23

e-mail: zpswo@nowotarski.pl


Jak dojechać?
Film promujący Branżową Szkołę
''Projekt z klasą''
Centrum Kompetencji Zawodowych
Ostatnio dodane galerie

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.